Analiza działek 

Głównym profilem mojej działalności jest wykonawstwo projektów architektonicznych. Oprócz tego zajmuję się analizą działek oraz oceną nieruchomości. Współpracuję zarówno z Klientami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami.

 

Analiza działek

Wykonuję wstępne oraz szczegółowe analizy działek pod planowaną inwestycję. W czasie realizacji zlecenia biorę pod uwagę następujące czynniki:

 • Czy dla Twojej działki w gminie występuje obowiązujący MPZP
 • Przy braku MPZP czy jest możliwość wystąpienia o warunki zabudowy
 • Czy twoja działka leży w granicy parku krajobrazowego lub projektach typu Natura 200
 • czy Twoja działka ma znamiona działki rolnej, zagrodowej, budowlanej czy letniskowej
 • sprawdzimy jaki możesz postawić dom na swojej działce, w którym miejscu na działce możesz na zgodnie z miejscowym planie umieścić
 • Czy nie ma zakazu budowy na Twojej działce czy nie jest przeznaczona w MPZP na zalesienie, czy działka w przepisach nie jest objęta planem rewitalizacji
 • Czy są stanowiska archeologiczne czy działka nie leży w obszarze konserwatorskich
 • Czy działka leży na terenach górniczych
 • Jakie drogi są planowane w pobliżu Twojej działki – czy w pobliżu Twojej działki nie są planowane drogi szybkiego ruchu
 • Jakie uzbrojenie i w jakie odległości od działki występuje co mocno wpływa na koszty budowy domu
 • Czy działka posiada media i drogę dojazdową- są to elementy bez których nie otrzyma się pozwolenia na budowę domu w tym tez budowy na zgłoszenie
 • Czy z najbliższej działki drogowej jest możliwość uzyskania lokalizacji zjazdu na Twoją działkę
 • W jakiej klasyfikacji jest Twój grunt i czy nie ma zakazu sprzedaży rolnikowi
 • Czy przeznaczenie działki jest mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe lub rolne
 • Czy i kiedy możesz go sprzedać nie płacąc renty planistycznej i opłaty adiacenckiej do gminy (to ma ogromne znaczenie co do wartości)
 • Czy przy takiej kategorii gruntu przy budynku mieszkalnym można założyć ogród- jaki?
 • Przybliżona wartość działki na czas opracowania i analizy
 • Czy na dzień analizy występuje podatek dochodowy sprzedaży od nieruchomości
 • Obciążenie finansowe hipoteki

 

Analiza działki  Analiza działki